"Gezondheid berust op het in harmonie zijn met de ziel",

 

©2013 Praktijk Inner Spirits | Disclaimer - Voorwaarden
Dr.Edward Bach was een Britse arts, bacterioloog en homeopaat.
Hij ging er vanuit dat het lichaam in essentie altijd in staat van gezondheid verkeert. Door emotionele en/of persoonlijke onbalans wordt de weerstand echter aangetast en zullen virussen, schimmels, bacteriën, etc. een kans krijgen het lichaam ziek te maken.Om de emotionele en persoonlijke balans terug in evenwicht te brengen, ontwikkelde Dr.Bach een systeem van achtendertig bloesemremedies en één combinatie remedie. De 38 Bach Bloesem Remedies zijn ontwikkeld voor de behandeling van negatieve stemmingen en karaktertrekken. De combinatie remedie of rescue remedy kan gebruikt worden bij zowel lichamelijke als geestelijke noodgevallen. De bloesem remedies zijn tincturen bereid uit bloesems van planten,bomen en struiken.
De bloesem remedies hebben dus invloed op onze persoonlijkheid, en behandelen niet een ziekte en ziektesymptomen. De remedies onderdrukken niet een negatieve houding of levensinstelling maar zetten deze om naar een positieve instelling. Het effect hiervan is dat de daaruit ontstane blokkades worden opgeheven,waardoor onze zelfgenezende kwaliteit wordt gestimuleerd. Alle energie in het lichaam wordt vrijgemaakt om de strijd tegen ziekte en stress te kunnen aanbinden.

De remedies hebben dus tot doel de patiënt te ondersteunen in zijn strijd tegen ziekte, door emotionele factoren als neerslachtigheid, angst, bezorgdheid, trauma's, die genezing belemmeren, te behandelen.
Zij kunnen ook preventief worden gebruikt in tijden van stress en bezorgdheid en zijn met name behulpzaam bij de vele klachten van algehele vermoeidheid en onwel zijn, zonder specifieke medische diagnose.
Dr. Bach heeft zijn bloesems ingedeeld in 7 verschillende hoofdgroepen:
- angst
- onzekerheid
- onvoldoende interesse in het hier en nu
- eenzaamheid - overgevoelig voor invloeden en ideeën
- moedeloos en wanhoop
- overbezorgd voor het welzijn van anderen

Er kan een keuze gemaakt worden uit de 38 bloesems met een maximum van 6 bloesems. Deze worden samengevoegd in één 30 ml. flesje (gebruikersflesje met pipet), die gedurende 3 tot 4 weken ingenomen kan worden (4 x daags 4 druppels in een beetje water innemen).
De remedies werken over het algemeen geleidelijk en veranderingen vinden in een natuurlijk tempo plaats. Het kan,dat er kort na inname van de remedies al vermindering van bijvoorbeeld depressieve gevoelens wordt vastgesteld. Het kan echter ook zo zijn, dat het meerdere dagen of zelfs enkele weken duurt voordat je verschil voelt bij bijvoorbeeld dieper gewortelde gemoedstoestanden. Het is begrijpelijk, dat klachten,die je bij wijze van spreken al jaren hebt,niet in enkele dagen zijn opgelost!

Tijdens ieder consult wordt aan de hand van een persoonlijk gesprek, een uitgebreide vragenlijst en een sensitieve diagnose, een gebruikersflesje samengesteld.